Siūlau sukurti Naują uždegantį Tautos Manifestą. Tokį, po kuriuo Tautinio Jaunimo Sąjunga buvo susibūrusi dar prieš 1987m., atsisakinėjo eiti į sovietinę Armiją, ir kartu su Laisvės Lyga taip pat stūmė visą Sąjūdį Nepriklausomybės kryptimi. Kai tuo tarpu Sąjūdžio komunistėliai uoliai vykdė KGB planą Lietuvos persitvarkymo ir suvereniteto Sąjungos sudėtyje. Dabar vyksta tas pats. Jau esu siūlęs ne kartą - kriterijus ir ženklą verslui bei, galbūt, politikams "Dirbu Tautai". Tam, kad būtų galima žinoti į ką galima kreiptis, o kas turi būti vertinamas atitinkamai ir paliekamas plaukti su išdavikais. Vienas iš svarbiausių sprendimų - rūpinimasis savo Tauta, o ne savo karjera ir savo sprogstančiomis kišenėmis. Atėjo laikas, kai į Tautos išdavikus nebegalima žiūrėti pro pirštus. Suvokimas realybės ir didžiausių pastangų dėjimo į kelis artimiausius metus ir dešimtmečius, suvokiant tas grėsmės ir situacijos kritiškumą, o ne viliantis, kad šimto metų iliuzinių programų kūrimas ar kelios idėjos Lietuvai savaime išgelbės reikalus šiandien ir Tautos ateitį. Mes nebegalime apgaudinėti save suvereniteto sapnais ir suktų bankininkų sąjunga su papirktais politikais, kurių pastangomis musulmoninamos didžiosios Europos Sąjungos Tautos, o mažosios - ekonominio ir dvasinio genocido priemonėmis stumiamos iš gimtųjų žemiu ir net iš gyvenimo. Mūsų Tauta ir visa Europa gyvena didžiulio gaisro sąlygomis. Jie nori, kad senieji europiečiai to gaisro nematytų, anglėtų tyliai ir atlaisvintų žemes naujiesiems okupantams. Tie patys KGB pakalikai ir komsomolcai, dabar jau tapę neoliberalais, ir toliau vykdo savanaudišką ir priešišką tautai politiką. Bando užliūliuoti, kad kritinės padėties nėra, ir kad ginklavimasis ir strapaliojimas prieš Rusiją yra tikrasis Tėvynės gynimas, kai tuo tarpu tikri ir realūs priešai jau dabar naikina ir mūsų Tautą, ir kitas tautas. Mirštanti, emigravusi, badaujančių pensininkų ir nusivylusių runkelių Lietuva neturės nei jėgų, nei noro kovoti su gerais žinomais istoriniais priešais ir jau dabar pradeda vis labiau ieškoti gėlių, su kuriomis galėtų pasitikti tuo istorinius priešus. Ekonominė kelių šimtų smarkiau ir kelių tūkstančių šiek tiek pralobusių individų savivalė ir gero gyvenimo iliuzija nėra pagrindas Tėvynės gynimo užtikrinimui. Jie, kaip jau yra ne kartą įvykę, išvers kailius patys pirmieji. Nenustebsiu pamatęs gerai žinomų šeimų palikuonis besimeldžiančius Mekoje. Kas gali paneigti?