Idėja Lietuvai - du vertybių sąrašai. Vienas atskiriems žmonėms. Kitas - Lietuvos valstybei. Ir reikia surašyti poromis ir sužymėti poslinkius, kurių mes norime.